ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ Α.Ε - Financial InfoΕΠΩΝΥΜΙΑ:ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ Α.Ε.

ΑΦΜ: 094218351 / ΔΟΥ: θΗΒΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 013381017000

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 21063/011/Β/90/0003

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΞΗΡΟΝΟΜΗ, ΑΛΥΚΗ, ΤΚ 32010, θΗΒΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2264051254 - 2103819423

FAX: 2264051254

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.alkyonides.gr

E-MAIL: sgamaris@koskinidis.gr


pdf icon Οικονομικές Καταστάσεις

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30-09-2018

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2013